Προηγμένη Εξατομικευμένη Ιατρική

+30 210 9756400

Γραφική απεικόνιση σύνδεσμου εγκεφάλου γαστρεντερικου

 

Έρευνα σε ανθρώπους που πάσχουν από το Σύνδρομο του Ευερέθιστου Εντέρου αναδεικνύει την σχέση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και της δομής τμημάτων του εγκεφάλου

Μία τελευταία έρευνα που διεξήχθη από ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο του UCLA αποκάλυψε δύο βαρυσήμαντα ευρήματα τα οποία αφορούν άμεσα τους ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου (IBS Syndrome). Ειδικότερα αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σημασία της σχέσης μεταξύ των μικροοργανισμών που διαβιώνουν στο έντερο και της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Είναι η πρώτη φορά που μία έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι όντως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και εκείνων των περιοχών του εγκεφάλου που εμπλέκονται με την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται από το αισθητήριο σύστημα του οργανισμού. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα σήματα τα οποία εκπέμπει ο εγκέφαλος μπορούν να επηρεάσουν την σύσταση των μικροβίων που διαβιούν στο έντερο, καθώς και ότι η χημεία του εντέρου μπορεί να διαμορφώσει τμήματα της δομής του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Επιπροσθέτως, οι ερευνητές έριξαν φως στο πώς δύνανται να συσχετίζονται τα πρώιμα τραύματα στην ζωή ενός ατόμου με την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την σύσταση του μικροβίωματος του εντέρου στον οργανισμό του.

Ιστορικό

Παλαιότερες έρευνες που διεξήχθησαν σε ποντίκια είχαν αναδείξει την επίδραση του εντερικού μικροβιώματος στην εγκεφαλική λειτουργία και συμπεριφορά, καθώς και το αντίστροφο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, έχει διεξαχθεί μόνο μία έρευνα η οποία επιβεβαιώνει παρόμοια ευρήματα όσον αφορά την λειτουργία του εγκεφάλου στον άνθρωπο.

Αντιθέτως, έχουμε στην διάθεσή μας αρκετές έρευνες που αναδεικνύουν σημαντικές αλλαγές στην σύσταση του μικροβιώματος του εντέρου σε ανθρώπους που πάσχουν από ευερέθιστο έντερο. Δεν έχει όμως παρατηρηθεί ιδιαίτερη συνοχή στα αποτελέσματα των ερευνών που εστίασαν στα χαρακτηριστικά της διαμορφωμένης μέσω του IBS σύστασης του εντερικού μικροβιώματος και την σχέση αυτής με τα κύρια συμπτώματα του IBS, δηλαδή το επαναλαμβανόμενο κοιλιακό άλγος και την διαταραχή της εντερικής διάβασης.

Αναφορικά με την επίδραση που μπορούν να έχουν τα τραύματα της νεαρής ηλικίας στην κατάσταση της σωματικής υγείας ενός ανθρώπου, είναι γνωστό ότι επηρεάζουν σημαντικά την δομή και την λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά και το ότι μπορούν να ευθύνονται για την αλλαγή της σύστασης του εντερικού μικροβιώματος. Το πώς όμως οι αλλαγές αυτές συσχετίζονται μεταξύ τους ήταν κάτι το οποίο πάρεμενε άγνωστο.

Μέθοδος

Οι ερευνητές του UCLA χρησιμοποίησαν συμπεριφορικές και κλινικές μετρήσεις, συνέλεξαν δείγματα κοπράνων και ανέλυσαν απεικονιστικά τη δομή του εγκεφάλου σε 29 ενήλικες διαγνωσμένους με IBS. Η ομάδα ελέγχου αποτελείτο από 23 υγιή άτομα. Για την ταυτοποίηση του τύπου των μικροβίων στο έντερο και την μέτρηση της ποσότητας αυτών, έγινε χρήση ειδικών μεθόδων ανάλυσης DNA σε συνδυασμό με συγκεκριμένους μαθηματικούς υπολογισμούς. Παράλληλα εκτιμήθηκε το γονιδιακό περιεχόμενο και τα παράγωγα των μικροβίων στα δείγματα των κοπράνων. Στη συνέχεια, οι μετρήσεις που διεξήχθησαν στο εντερικό μικροβίωμα διασταυρώθηκαν με τα δομικά χαρακτηριστικά που παρουσίαζε ο εγκέφαλος.

Με την σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος ως βάση, καταρτίστηκαν δύο υποομάδες από τα δείγματα των ατόμων με IBS. Στη μία ομάδα δεν παρατηρήθηκαν διαφορές με τα αποτελέσματα από την ομάδα ελέγχου, ενώ στην άλλη τα αποτελέσματα διέφεραν. Τα άτομα που παρουσίασαν διαφοροποιημένη σύσταση του εντερικού μικροβιώματος διέθεταν ιστορικό με περισσότερες τραυματικές εμπειρίες στα πρώτα στάδια της ζωής τους, καθώς επίσης επιδείκνυαν τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα οι δύο υποομάδες παρουσίασαν και σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη δομή του εγκεφάλου.

Αντίκτυπος

Η εξατομικευμένη ανάλυση του εντερικού μικροβιώματος αναμένεται να αποτελέσει μία βασική και τακτική εξέταση για τους ασθενείς του ευερέθιστου εντέρου. Το ίδιο ισχύει και για τις θεραπείες που βασίζονται σε εξειδικευμένα ιατρικά πρωτόκολλα διατροφής και την λήψη των κατάλληλων προβιοτικών συμπληρωμάτων, πάντοτε σε συσχέτιση με το ξεχωριστό προφίλ που παρουσιάζει το εντερικό μικροβίωμα του κάθε ασθενούς.

 

Ταυτοχρόνως, ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία ανήκει ο εκάστοτε ασθενής (δηλαδή το κατά πόσο παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στην εγκεφαλική δομή και στο μικροβίωμα), μπορούν να δομηθούν συγκεκριμένες θεραπείες που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη εγκεφαλική λειτουργία, με βάση είτε φαρμακευτική αγωγή, είτε μεθόδους όπως η μείωση του στρες μέσω της αυτοεπίγνωσης (MBSR) και η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (CBT).

 

Οι πρώιμες τραυματικές εμπειρίες μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές τόσο στην δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, όσο και στην σύσταση του εντερικού μικροβιώματος. Στα άτομα με βεβαρυμένο ιστορικό τραυματικής παιδικής ηλικίας, είναι πιθανό, οι εντολές που στέλνει ο εγκέφαλος στο έντερο και το μικροβίωμα αυτού, να οδηγούν και στην διαφοροποίηση της σύστασής του. Αυτές οι διαφοροποιήσεις μπορούν με τη σειρά τους να επιδράσουν στα σημεία του εγκεφάλου που συνδέονται με το αισθητήριο σύστημα, επηρεάζοντας έτσι την ευαισθησία του οργανισμού σε συγκεκριμένα εντερικά ερεθίσματα, σήμα κατατεθέν στους ανθρώπους που πάσχουν από το ευερέθιστο έντερο..

 

 

Στα NUTRILABS διαθέτουμε ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ εκατοντάδες ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον ενδελεχή έλεγχο του γαστρεντερικού και του ανοσιακού συστήματος.

 
Καλέστε μας τώρα στο 210 9756400 και ενημερωθείτε

 

 

Σχετικά Άρθρα:

Comments are closed.

Ευερέθιστο Έντερο
Ευερέθιστο Έντερο

Ό,τι κι αν σας έχουν πει, η πάθηση ΔΕΝ οφείλεται στην ψυχολογία σας!

Close