Προηγμένη Εξατομικευμένη Ιατρική

+30 210 9756400

Πολιτική Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου

Η χρήση της ιστοσελίδας nutrilabs.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των όρων χρήσεως και των παρακάτω όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι πολιτικής προστασίας αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας nutrilabs.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη – χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και πλήρως, παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας nutrilabs.gr.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα nutrilabs.gr. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους αλλά το nutrilabs.gr δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.
Το nutrilabs.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση αυτών στην ιστοσελίδα μας, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου και χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του nutrilabs.gr Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα αναθεωρείται από το nutrilabs.gr και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στo τέλος της παρούσας.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που επισκέπτεται το nutrilabs.gr και κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται από το nutrilabs.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και το Νόμο 2774/1999 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.
Ανώνυμη συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας: Το πρόγραμμα περιήγησής σας εκπέμπει πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται στα αρχεία των ημερολογίων καταγραφής συμβάντων των διακομιστών μας. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται στοιχεία όπως
τύπος/έκδοση του προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση URL αναφοράς, διεύθυνση IP, χρόνος διατύπωσης αιτήματος του διακομιστή, κ.α. Δεν υπάρχει δυνατότητα συσχετισμού των δεδομένων αυτών με συγκεκριμένα πρόσωπα εκ μέρους της nutrilabs.gr. Δεν πραγματοποιείται συγχώνευση των δεδομένων αυτών με δεδομένα από άλλες πηγές δεδομένων και τα δεδομένα διαγράφονται μετά την πραγματοποίηση στατιστικής ανάλυσης. Το nutrilabs.gr στα πλαίσια των ανωτέρω μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψή του επισκέπτη-χρήστη στην ιστοσελίδα μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε τον χρήστη στην ιστοσελίδα μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και στην προσαρμογή και στην βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών.
Ο κάθε επισκέπτης-χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα nutrilabs.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προκειμένου να παράσχουμε στον επισκέπτη-χρήστη ειδικές υπηρεσίες μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να δώσει στο nutrilabs.gr ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, δηλαδή ορισμένα προσωπικά στοιχεία, στα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται : ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημογραφικά στοιχεία όπως ο ταχυδρομικός κώδικας, το φύλο και η ημερομηνία γέννησής, η ιατρική ανάγκη του και κάθε πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής προς το nutrilabs.gr Παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από το nutrilabs.gr για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και το nutrilabs.gr δεν εγγυάται, ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών σας δεδομένων. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα το nutrilabs.gr σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από το λογαριασμό σας και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.
Ειδικά σε ότι αφορά στην εγγραφή ενός χρήστη στο ενημερωτικό μας δελτίο αυτή μπορεί να διακοπέι από την πλευρά του χρήστη οποτεδήποτε το επιθυμεί. Υπάρχει ένας σύνδεσμος στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου, ο οποίος ακυρώνει τη συνδρομή στο ενημερωτικό μας δελτίο. Η διεύθυνση email του εν λόγω χρήστη μετά από αυτό αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου.
Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του nutrilabs.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo nutrilabs.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει – συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του nutrilabs.gr και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του nutrilabs.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του nutrilabs.gr Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του nutrilabs.gr θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη – χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το nutrilabs.gr χωρίς καμία αξίωση έναντι του nutrilabs.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του nutrilabs.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το nutrilabs.gr με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του nutrilabs.gr από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Το nutrilabs.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων.
To nutrilabs.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – ιατρούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του nutrilabs.gr δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του nutrilabs.gr μετά από σχετική προειδοποίηση τους.
Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (γιατρούς-βιοεπιστήμονες) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του nutrilabs.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής του nutrilabs.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Στο nutrilabs.gr υποστηρίζουμε απόλυτα την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Ο ιστότοπος αυτός δεν είναι σχεδιασμένος για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 13 ετών και δεν προτίθεται να προσελκύσει παιδιά αυτής της ηλικίας. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από άτομα των οποίων η ηλικία γνωρίζουμε πως είναι μικρότερη των 13 ετών. Εξάλλου παροτρύνουμε άτομα κάτω των 18 ετών να γνωστοποιούν τις πληροφορίες, που αντλούν από τον ιστότοπό μας, στους γονείς και κηδεμόνες τους.
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης στοιχείων web που παρέχεται από την Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να αναλύεται η χρήση του ιστότοπου. Τα περισσότερα cookies που χρησιμοποιούμε ανήκουν στα λεγόμενα “cookies περιόδου λειτουργίας” τα οποία και διαγράφονται μετά από την επίσκεψή σας. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημία στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Επίσης δεν περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για λογαριασμό του έχοντος την ευθύνη λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου, θα δημιουργεί αναφορές για τη χρήση του ιστότοπου, τη δραστηριότητα στον ιστότοπο, τις εμφανίσεις στο Google Display Network και θα παράσχει πρόσθετες υπηρεσίες στον έχοντα την ευθύνη λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου αναφορικά με τον ιστότοπο και τη χρήση του Διαδικτύου.
Μπορείτε να μην επιτρέψετε την αποθήκευση των cookies, ορίζοντας αναλόγως τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψή σας, ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είστε σε θέση να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του συνόλου των δυνατοτήτων του παρόντος ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να μην επιτρέψετε την αποστολή στην Google, ή την επεξεργασία των στοιχείων του cookie από αυτήν, αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου εκ μέρους σας, επιλέγοντας να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την προσθήκη στο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics για τις διαφημίσεις που εμφανίζονται και να ελέγξετε τα είδη διαφημίσεων οι οποίες προβάλλονται μέσω του Google Display Network ορίζοντας τις ρυθμίσεις των διαφημίσεών σας: http://www.google.com/settings/ads.
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης τεχνικές remarketing σε συνεργασία με το Google Analytics μέσω της υπηρεσίας Google AdWords Remarketing, η οποία χρησιμοποιεί cookies, που μας βοηθούν να δημοσιεύσουμε στοχευμένες διαδικτυακές διαφημίσεις βασισμένες σε προγενέστερες επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να προβάλλει με υπευθυνότητα διαφημίσεις του ιστοτόπου nutrilabs.gr σε διάφορους ιστοτόπους τρίτων στο διαδίκτυο.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να πληροφορηθείτε σχετικά με τα στοιχεία που αποθηκεύονται αναφορικά με το άτομό σας, την προέλευση και τους αποδέκτες αυτών καθώς και τον σκοπό της αποθήκευσης αυτών. Επίσης έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των τηρούμενων προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα να αρνηθείτε τη χρήση τους καθώς και να αιτηθείτε τη διαγραφή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους σχετικούς κανονισμούς.

Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης: 21/04/2016