Προηγμένη Εξατομικευμένη Ιατρική

+30 210 9756400

Ένα βήμα πιο κοντά στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση

Παγκοσμίως, υπάρχουν περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια άτομα που έχουν διαγνωσμένη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (Multiple Sclerosis), ενώ ο αριθμός των μη διαγνωσμένων είναι άγνωστος. Οι θεραπείες που υπάρχουν στην ουσία είναι διαφορετικές προσεγγίσεις μίας συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσε ο καθένας μας να έχει την δική του εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και να ελαχιστοποιηθούν οι παρενέργειες; Μια μελέτη που θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Science Translational Medicine δίνει σημαντικές ελπίδες για να συμβεί κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον.

Η ερευνητική ομάδα, της οποίας ηγείται ο Philip De Jager, MD, PhD, BWH του τμήματος της Νευρολογίας, βρήκε έναν τρόπο να διαχωρίσει τους ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας σε δύο κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση αυτή μπορεί να βοηθήσει στην εξατομίκευση της αγωγής τους.

Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι μπορούμε να χωρίσουμε τον πληθυσμό των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση σε ομάδες με διαφορετική δραστηριότητα νόσου

Η ομάδα του De Jager εξήγαγε RNA – σημαντικό μόριο το οποίο ευθύνεται για την παραγωγή πρωτεϊνών, κάτω από τις οδηγίες του μητρικού μορίου, του DNA – από κύτταρα ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Κατόπιν της αξιολόγησης των δειγμάτων, βρήκαν διαφορετικά σύνολα μορίων RNA, τα οποία στην ουσία χώριζαν τους ασθενείς σε δύο διακριτές ομάδες. Οι ερευνητές ονόμασαν τις δύο διαφορετικές ομάδες MSa και MSb, με τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα MSa να έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για μελλοντική επιδείνωση.

Σύμφωνα με την έρευνα, το να γνωρίζουμε από πριν σε ποια κατηγορία ανήκει ο ασθενής, θα βοηθήσει πολύ τους θεράποντες να πάρουν πιο εξατομικευμένες αποφάσεις, για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ένας ασθενής που εμπίπτει στην κατηγορία MSa, θα χρειαστεί στενότερη παρακολούθηση και πιο ισχυρή θεραπευτική αγωγή.

Η μελέτη μας αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης ιατρικής, αλλά ακόμη υπάρχει πολύ δουλειά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ξέρουμε για τον κάθε ένα ξεχωριστά, ποια είναι η κατάλληλα αγωγή και τρόπος παρακολούθησης. Αυτή η “μεταγραφική υπογραφή” αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση

Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση ασθενών, όλων των κατηγοριών είναι κάτι το οποίο πρέπει να μελετηθεί και να προωθηθεί. Είναι σαφές, ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιον με κάποιον άλλο, και άρα δεν μπορεί ακόμη και η ίδια νόσος, να εκδηλώνεται με τα ίδια χαρακτηριστικά. Μία μέθοδος ικανή να παρέχει αυτές τις πληροφορίες είναι η Λειτουργική Ιατρική και η Μοριακή Διαγνωστική, η οποία δεν στηρίζει την αγωγή της στη ασθένεια, αλλά στον ασθενή. Κοιτάζει πως μπορεί να βελτιώσει όλη τη συμπτωματολογία με βάση το βιοχημικό πρότυπο του κάθε ένα ξεχωριστά και να βρει την αιτία της νόσου μέσα από τις δικές του γενετικές, βιοχημικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες.

Σχετικά Άρθρα:

Leave a Reply