Προηγμένη Εξατομικευμένη Ιατρική

+30 210 9756400
γαστρεντερικό-σύστημα
Γυναικα με κολίτιδα που κρατά την κοιλιά της από τον πόνο
Γυναίκα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση κρατώντας χάπια