Προηγμένη Εξατομικευμένη Ιατρική

+30 210 9756400

Η έκθεση σε βαρέα μέταλλα είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο λόγω της μεγάλης διεισδυτικότητας τους στο περιβάλλον. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα βαρέα μέταλλα προκαλούν τοξικότητα και ιδιαίτερα νευροτοξικότητα, γονιδιακή τοξικότητα και τοξικότητα που σχετίζεται με καρκίνο.

Ο κύριος μηχανισμός πρόκλησης τοξικότητας και καρκινοτοξικότητας για όλα αυτά τα μέταλλα είναι η παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου και αζώτου. Οι τοξικές εκδηλώσεις αυτών των μετάλλων προκαλούνται κυρίως λόγω της ανισορροπίας μεταξύ της προ-οξειδωτικής και αντιοξειδωτικής ομοιόστασης που αναφέρεται ως οξειδωτικό στρες. Τα μέταλλα αυτά έχουν μεγάλη τάση να προσδένονται σε θειολικές ομάδες που περιέχουν τα ένζυμα και οι πρωτεϊνες, οι οποίες ευθύνονται για την φυσιολογική άμυνα του οργανισμού.

Μεγάλη περίοδος έκθεσης σε αυτά τα μέταλλα μπορεί να προκαλέσει προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση) ενώ πολλά μόρια σηματοδότησης επηρεάζονται όπως υποδοχείς αυξητικών παραγόντων, μεταγραφικοί παράγοντες και πρωτεϊνες οπως οι MAP κινάσες και G πρωτεϊνες. Η πιο γνωστή θεραπεία ενάντια στην τοξικότητα αυτών των μετάλλων θεωρείται η χηλιωτική θεραπεία (χηλείωση ή χήλιση). Αυτή η θεραπεία χρησιμοποιεί ειδικές ουσίες όπως παράγωγα του EDTA, DMSA, DMPS κ.ά. και βοηθάει σημαντικά στην αποτοξίνωση του οργανισμού από τα βαρέα μέταλλα. Ο καλύτερος όμως συνδυασμός αντιμετώπισης της τοξικότητας είναι ο συνδυασμός χηλικών παραγόντων με ειδικά αντιοξειδωτικά.

Μάθετε περισσότερα για επιστημονικές μεθόδους αποτοξίνωσης και άλλα πρωτόκολλα μοριακής διατροφής. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Πηγές
The Indian journal of medical research (2008), Volume: 128, Issue: 4, Pages: 501-523

Σχετικά Άρθρα:

Comments are closed.